Loading...

ICDLF VIDRA

Descriere seminte ....

Oferta seminte rosii

ICDLF VIDRA

Oferta seminte ardei

ICDLF VIDRA

Oferta seminte .....

1

/1

SCROLL DOWN

Despre Noi

Istoric

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra a fost înfiinţat la data de 01.10.1967  odată cu Institutul de Cercetări pentru Viticultură-Vinificație  de la Valea Călugărească și Institutul de Cercetări pentru Pomicultură de la Pitești-Mărăcineni. Toate trei institutele proveneau din fostul Institut de Cercetări Horti-Viticole (I.C.H.V.), care s-a desființat,  iar fiecare dintre cele trei institute au preluat nucleul de cercetători format în secțiile de specialitate de la ICHV. Scopul înființării Institutului a fost sprijinirea dezvoltării legumiculturii și floriculturii din România. Până în anul 2005 denumirea institutului a fost  Institutul de Cercetări pentru Legumicultură și Floricultură. Amplasarea sa în comuna Vidra s-a datorat faptului că în această zonă există un bazin legumicol puternic, cu rol important în aprovizionarea cu legume a Capitalei. Din anul 1967 până în prezent, institutul a trecut prin mai multe etape de dezvoltare și reorganizare, ultima având loc în anul 2017, când, prin H.G. 621/2017,  institutul a primit statutul de instituție de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice  ,,Gheorghe Ionescu - Șișești”.

Cadru legal

Din punct de vedere al proprietăţii, institutul funcţionează în conformitate cu H.G. 621/2017, având în administrare de la Agenţia Domeniilor Statului, un patrimoniu funciar aparţinând domeniului public, de 307,94 ha (teren arabil, curți, construcții, drumuri). De asemenea, institutul administrează o serie de bunuri din domeniul public și privat al statului: pavilion cercetare, laboratoare, sere, solarii, diverse echipamente.

Activitate

Institutul are ca obiectiv principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul legumiculturii și floriculturii concretizată în următoarele direcțiii:

 - îmbogățirea sortimentului legumicol și floricol, prin introducerea în cultură a unor noi specii și varietăți și prin crearea de noi soiuri și hibrizi la principalele specii cultivate;
 - verificarea, în diferite condiții pedoclimatice, a comportării unor soiuri și hibrizi noi,  creați în țară și străinătate, la speciile legumicole;
 - obținerea de sămânță cu valoare biologică și culturală ridicată la creațiile biologice la care institutul are statutul de menținător;
 - modernizarea tehnologiilor de cultură, în câmp și solarii, cu accent pe prevenirea atacului și combaterea agenților patogeni și dăunătorilor care produc pagube economice la speciile legumicole şi floricole;
 - moderniazarea tehnologiilor de producere a ciupercilor Pleurotus ostreatus și Agaricus bisporus;
 - comercializarea semințelor de legume, a nitraginului și a miceliului de ciuperci cultivate;
 - consultanță tehnică în domeniul înființării culturilor și întreținerii acestora în câmp și solarii.

Cercetare

 • http://icdlfvidra.ro/

  Laboratorul de Ameliorarea Plantelor şi Producere de Sămânţă

   

  Obiective de cercetare:

  • Managementul resurselor genetice;
  • Evaluarea surselor genetice pentru selectarea materialului iniţial de ameliorare a speciilor de legume autogame şi alogame;
  • Obținerea de soiuri şi hibrizi de înaltă productivitate, cu gust tradiţional, românesc;
  • Ameliorarea rezistenţei la factorii de stres biotic și abiotic şi a toleranţei la temperaturi ridicate şi secetă;
  • Dezvoltarea tehnologiilor şi schemelor de selecţie conservativă şi producere de seminţe.

  Colectiv de lucru :
  1. Dr. ing. Gicuţa Sbîrciog
   • Doctor în Agronomie
   • Cercetător ştiinţific gradul III
  2.  Drd. ing. Alina Mihaela Buzatu
   • Şef laborator
   • Cercetător ştiinţific gradul III
  3. Prof. dr. ing. Ion Scurtu
   • Doctor în Agronomie
   • Cercetător ştiinţific gradul I
   • Membru titular al A.S.A.S.
   • Vicepreşedinte al Societăţii Române de Horticultură
  4. Drd. ing. Iuliana Mândru
   • Cercetător ştiinţific gradul III
  5. Ing. Delia Cristina Dascălu
   • Asistent cercetare
 • http://icdlfvidra.ro/

  Laboratorul de Protecţia Plantelor

   

  Obiective de cercetare:

  • Cercetări cu privire la epidimiologia, bioecologia şi controlul agenţilor patogeni şi dăunătorilor.
  • Concepte moderne şi tehnologii de control a agenţilor patogeni şi dăunătorilor în concordanţă cu legislaţia europeană pentru producerea legumelor într-un sistem de agricultură durabilă.
  • Evaluarea eficacităţii unor produse care activeaza mecanismele de rezistenţă ale plantelor la atacul agenţilor patogeni;
  • Cercetări privind apariţia fenomenului de rezistenţă la pesticide a unor agenţi patogeni şi dăunători şi stabilirea metodelor de prevenire a acestui fenomen.
  • Controlul biologic al agenţilor patogeni de sol folosind  microorganisme cu efect antagonist;
  • Managementul integrat al controlului agenţilor patogeni şi dăunătorilor.

  Colectiv de lucru:
  1. Dr. biolog Marcel Mihai Costache
   • Cercetător ştiinţific gradul I
   • Doctor in Biologie
   • Membru titular al A.S.A.S.
  2. Dr. Elena Bratu        
   • Şef laborator
   • Cercetător ştiinţific gradul I
  3. Dr. ing. Emilia Cenuşă
   • Cercetător științific
  4. Ing. Matilda Chelu
   • Cercetător științific
 • http://icdlfvidra.ro/images/proiecte/ADER335-Faza-I/Slide1.jpeg

  Slide1
  Slide2
  Slide3
  Slide4
  Slide5
  Slide6
  Slide7
  Slide8
  Slide9
  Slide10
  Slide11
  Slide12
  Slide13
  Slide14
  Slide15
  Slide16
  Slide17
  Slide18
  Slide19
  Slide20
  Slide21
  Slide22
  Slide23
 • http://icdlfvidra.ro/images/proiecte/ADER335-Faza-II/Slide1.jpeg

  Slide1
  Slide2
  Slide3
  Slide4
  Slide5
  Slide6
  Slide7
  Slide8
  Slide9
  Slide10
  Slide11
  Slide12
  Slide13
  Slide14
  Slide15
  Slide16
  Slide17
  Slide18
  Slide19
  Slide20
  Slide21
  Slide22
 • http://icdlfvidra.ro/images/proiecte/ADER335-Faza-III/Slide1.jpeg

  Slide1
  Slide2
  Slide3
  Slide4
  Slide5
  Slide6
  Slide7
  Slide8
  Slide9
  Slide10
  Slide11
  Slide12
  Slide13
  Slide14
  Slide15
  Slide16
  Slide17
  Slide18
  Slide19
  Slide20
  Slide21
  Slide22
  Slide23
  Slide24
  Slide25
  Slide26
 • http://icdlfvidra.ro/images/proiecte/ADER335-Faza-IV/Slide1.jpeg

  Slide1
  Slide2
  Slide3
  Slide4
  Slide5
  Slide6
  Slide7
  Slide8
  Slide9
  Slide10
  Slide11
  Slide12
  Slide13
  Slide14
  Slide15
  Slide16
  Slide17
  Slide18
  Slide19
  Slide20
  Slide21
  Slide22
 • http://icdlfvidra.ro/images/proiecte/ADER335-Faza-V/Slide1.jpeg

  Slide1
  Slide2
  Slide3
  Slide4
  Slide5
  Slide6
  Slide7
  Slide8
  Slide9
  Slide10
  Slide11
  Slide12
  Slide13
  Slide14
  Slide15
  Slide16
  Slide17
  Slide18
  Slide19
  Slide20
  Slide21
  Slide22
  Slide23
  Slide24
  Slide25
  Slide26
  Slide27
  Slide28
  Slide29
  Slide30
  Slide31
  Slide32

Produse si Servicii

Serviciu1
Serviciu2
Serviciu3
Serviciu4
Produs1
Produs2
Produs3
Produs4

Contact

11+7=

Telefon:

021-3612096
021-3612095

Adresa:

Calea Bucureşti, nr. 22
Vidra, Ilfov
077185
Romania