Loading...

ICDLF VIDRA

Descriere seminte ....

Oferta seminte rosii

ICDLF VIDRA

Oferta seminte ardei

ICDLF VIDRA

Oferta seminte .....

1

/1

SCROLL DOWN

Despre Noi

Istoric

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra a fost înfiinţat la data de 01.10.1967  odată cu Institutul de Cercetări pentru Viticultură-Vinificație  de la Valea Călugărească și Institutul de Cercetări pentru Pomicultură de la Pitești-Mărăcineni. Toate trei institutele proveneau din fostul Institut de Cercetări Horti-Viticole (I.C.H.V.), care s-a desființat,  iar fiecare dintre cele trei institute au preluat nucleul de cercetători format în secțiile de specialitate de la ICHV. Scopul înființării Institutului a fost sprijinirea dezvoltării legumiculturii și floriculturii din România. Până în anul 2005 denumirea institutului a fost  Institutul de Cercetări pentru Legumicultură și Floricultură. Amplasarea sa în comuna Vidra s-a datorat faptului că în această zonă există un bazin legumicol puternic, cu rol important în aprovizionarea cu legume a Capitalei. Din anul 1967 până în prezent, institutul a trecut prin mai multe etape de dezvoltare și reorganizare, ultima având loc în anul 2017, când, prin H.G. 621/2017,  institutul a primit statutul de instituție de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice  ,,Gheorghe Ionescu - Șișești”.

Cadru legal

Din punct de vedere al proprietăţii, institutul funcţionează în conformitate cu H.G. 621/2017, având în administrare de la Agenţia Domeniilor Statului, un patrimoniu funciar aparţinând domeniului public, de 307,94 ha (teren arabil, curți, construcții, drumuri). De asemenea, institutul administrează o serie de bunuri din domeniul public și privat al statului: pavilion cercetare, laboratoare, sere, solarii, diverse echipamente.

Activitate

Institutul are ca obiectiv principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul legumiculturii și floriculturii concretizată în următoarele direcțiii:

 - îmbogățirea sortimentului legumicol și floricol, prin introducerea în cultură a unor noi specii și varietăți și prin crearea de noi soiuri și hibrizi la principalele specii cultivate;
 - verificarea, în diferite condiții pedoclimatice, a comportării unor soiuri și hibrizi noi,  creați în țară și străinătate, la speciile legumicole;
 - obținerea de sămânță cu valoare biologică și culturală ridicată la creațiile biologice la care institutul are statutul de menținător;
 - modernizarea tehnologiilor de cultură, în câmp și solarii, cu accent pe prevenirea atacului și combaterea agenților patogeni și dăunătorilor care produc pagube economice la speciile legumicole şi floricole;
 - moderniazarea tehnologiilor de producere a ciupercilor Pleurotus ostreatus și Agaricus bisporus;
 - comercializarea semințelor de legume, a nitraginului și a miceliului de ciuperci cultivate;
 - consultanță tehnică în domeniul înființării culturilor și întreținerii acestora în câmp și solarii.

Cercetare

 • http://icdlfvidra.ro/images/portfolio-item/item8/2.jpg

  You think water moves fast? You should see ice. It moves like it has a mind. Like it knows it killed the world once and got a taste for murder. After the avalanche, it took us a week to climb out.

  Now, I don't know exactly when we turned on each other, but I know that seven of us survived the slide... and only five made it out. Now we took an oath, that I'm breaking now.

 • http://icdlfvidra.ro/images/portfolio-item/item10/2.jpg

  You think water moves fast? You should see ice. It moves like it has a mind. Like it knows it killed the world once and got a taste for murder. After the avalanche, it took us a week to climb out.

  Now, I don't know exactly when we turned on each other, but I know that seven of us survived the slide... and only five made it out. Now we took an oath, that I'm breaking now.

 • http://icdlfvidra.ro/

  Laboratorul de Ameliorarea Plantelor şi Producere de Sămânţă

   

  Obiective de cercetare:

  • Managementul resurselor genetice;
  • Evaluarea surselor genetice pentru selectarea materialului iniţial de ameliorare a speciilor de legume autogame şi alogame;
  • Obținerea de soiuri şi hibrizi de înaltă productivitate, cu gust tradiţional, românesc;
  • Ameliorarea rezistenţei la factorii de stres biotic și abiotic şi a toleranţei la temperaturi ridicate şi secetă;
  • Dezvoltarea tehnologiilor şi schemelor de selecţie conservativă şi producere de seminţe.

  Colectiv de lucru :
  1. Dr. ing. Gicuţa Sbîrciog
   • Doctor în Agronomie
   • Cercetător ştiinţific gradul III
  2.  Drd. ing. Alina Mihaela Buzatu
   • Şef laborator
   • Cercetător ştiinţific gradul III
  3. Prof. dr. ing. Ion Scurtu
   • Doctor în Agronomie
   • Cercetător ştiinţific gradul I
   • Membru titular al A.S.A.S.
   • Vicepreşedinte al Societăţii Române de Horticultură
  4. Drd. ing. Iuliana Mândru
   • Cercetător ştiinţific gradul III
  5. Ing. Delia Cristina Dascălu
   • Asistent cercetare
 • http://icdlfvidra.ro/

  Laboratorul de Protecţia Plantelor

   

  Obiective de cercetare:

  • Cercetări cu privire la epidimiologia, bioecologia şi controlul agenţilor patogeni şi dăunătorilor.
  • Concepte moderne şi tehnologii de control a agenţilor patogeni şi dăunătorilor în concordanţă cu legislaţia europeană pentru producerea legumelor într-un sistem de agricultură durabilă.
  • Evaluarea eficacităţii unor produse care activeaza mecanismele de rezistenţă ale plantelor la atacul agenţilor patogeni;
  • Cercetări privind apariţia fenomenului de rezistenţă la pesticide a unor agenţi patogeni şi dăunători şi stabilirea metodelor de prevenire a acestui fenomen.
  • Controlul biologic al agenţilor patogeni de sol folosind  microorganisme cu efect antagonist;
  • Managementul integrat al controlului agenţilor patogeni şi dăunătorilor.

  Colectiv de lucru:
  1. Dr. biolog Marcel Mihai Costache
   • Cercetător ştiinţific gradul I
   • Doctor in Biologie
   • Membru titular al A.S.A.S.
  2. Dr. Elena Bratu        
   • Şef laborator
   • Cercetător ştiinţific gradul I
  3. Dr. ing. Emilia Cenuşă
   • Cercetător științific
  4. Ing. Matilda Chelu
   • Cercetător științific

Produse si Servicii

Serviciu1
Serviciu2
Serviciu3
Serviciu4
Produs1
Produs2
Produs3
Produs4

Contact

13+10=

Telefon:

021-3612096
021-3612095

Adresa:

Calea Bucureşti, nr. 22
Vidra, Ilfov
077185
Romania